woensdag 10 januari 2024

Introductie

Welkom op deze internetpagina over de huwelijksvoorbereiding in de katholieke Kerk.

Het is anno 2024 niet meer zo gebruikelijk dat aanstaande echtparen kiezen voor een huwelijk in de katholieke Kerk, daarover moeten we eerlijk zijn. De meeste mensen gaan gewoon samenwonen, zonder huwelijk. Waar kies jij dan voor?

Geloof in God en de betekenis van het sacrament zijn belangrijk om een katholiek huwelijk te sluiten. Daarom is het belangrijk dat jullie je echt goed voorbereiden, en liefst ook deelnemen aan het leven van de plaatselijke kerk/parochie. Het huwelijk in de kerk is een unieke en eenmalige gebeurtenis, maar kan niet een van de weinige keren dat je in de kerk komt. Grijp de kans om er dieper op in te gaan!

Deze website wil je daar bij helpen.

 


Menu - zie de knoppen bovenaan

Het menu wijst zichzelf. Boven onder de titel vinden jullie de knoppen waarmee je door het menu navigeert.

Dit zijn de onderwerpen:

Aanmelden & afspreken: een duidelijke uitleg over de aanmelding en de afspraken die je met de parochie maakt, waar je in ieder geval aan moet denken....

Huwelijkssacrament: het trouwen voor de katholieke Kerk betekent ook dat je wat moet weten over Jezus, de Kerk, de sacramenten en wat de Kerk verstaat onder het huwelijk. Want met de pastoor/diaken ga je ook een officieel formulier invullen en daar mag je vooraf al goed over nadenken. Wil ik dat?


Groeien in geloof en liefde. Bereid je goed voor door je keuze om te geloven opnieuw te bevestigen. Jullie liefde is geworteld in de liefde van God en Jezus.  Dan is de band met God van groot belang. Daarom de kans om je daarop nog eens te bezinnen.Tekstboekje samenstellen: wij geven modellen om zelf een goede viering samen te stellen, met natuurlijk de mogelijkheid om te 'knippen en plakken'.

 


Wij wensen je veel succes en de zegen van God bij de voorbereiding op jullie huwelijk!